Manyas Süt Üreticileri Birliği Olarak;

Misyonumuz;

- Üretimi talebe göre planlamak,
- Kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmek,
- Ürün kalitesini iyileştirmek,
- Pazara geçerli norm ve standartlarda uygun ürünü sevketmek,
- Ürünlerin ulusal ve ulusararası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almak,
- Üreticilere girdi temininde yönlendirici yardımda bulunmak,
- Hayvan üreticisinin kazancının ilçemizin ve dolayısıyle Türkiye’nin kazancı olduğu bilinciyle hareket etmek,
- Ürünlerin sağlıklı ve kazancın bol ve bereketli olmasıdır.
- Ürünlerin sağlıklı ve kazancın bol ve bereketli olmasıdır.

Vizyonumuz;

- Gelecek nesillerimizin sağlıklı gıdaya ulaşmasını, yeterli ve dengeli beslenmesini, sağlıklı ve üretken bireylerin oluşmasına katkıda bulunmak temel arzumuzdur.
- Süt üretimini ve tüketimini arttırarak, her yaş grubundaki bireye süt içme alışkanlığını kazandırmak, süt ve süt ürünlerinin besin değeri konusunda halkı bilinçlendirmek başlıca görevlerimizdendir.

Amacımız;

Manyas Süt Üreticileri Birliği olarak amacımız, Manyas merkez ve köylerinde büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerin pazarlama organizasyonunu yapmak, üretilen sütün miktar ve kalitesini arttırmak amacıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, süt üreticilerinin sorunlarını çözmek, hijyen şartlarına uygun yüksek standartlarda süt elde edilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak, üyelerin eğitimini sağlamak, sütün maliyetinin düşürülmesi konusunda üreticiye yardımcı olmak ve ilçede üretilen sütün pazar değerini arttıracak tedbirleri alarak birlik üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaktır. Birliğimiz 2005 yılından itibaren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında üyelerimize danışmanlık hizmeti vermektedir.

Süt Üretici Birliklerinin Önemi

Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle, gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun en önemli sorunlarından biri yeterli ve dengeli beslenmektir. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde en önemli faktör kişi başına tüketilen hayvansal ürün miktarıdır. Hayvancılık sektörü, halkın sağlıklı beslenmesi açısından ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi açısından çok önemlidir. Hayvancılık sektörünün kırsal alandan kente göçü önlemek gibi bir önemi de vardır. Böylece kentlerde nüfus baskısının getireceği olumsuz koşullarda önlenmiş olur. Ülkemizde hayvancılık küçük aile işletmeleri şeklindedir ve işletmelerin ürettikleri sütler kalite ve hijyenden yoksundur. Ülkemiz hayvancılığının bu durumdan kurtulması için öncelikle birlik olmalıyız. Süt Üretici Birlikleri kurulmalıdır. Birlikler genel anlamda hizmetlerin müşterek yürütülmesi, sorunlara müşterek çözüm getirilmesi, yahut araç gereç ve maddi imkanların en elverişli şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulurlar. Bundan böyle ülkemizde devletçe yapılan desteklemeler çiftçilerimize, birlikler aracılığıyla dağıtılaçaktır. Bu desteklemelerden yararlanmak için birliğe üye olmak gerekmektedir. Birliklerin üye sayıları ne kadar çok olursa o kadar güçlü olacaklardır.