Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Manyas Süt Üreticileri Birliği yönetimi, süt üretiminin merkezi konumunda olan ilçemizde üretilen sütün kalitesinin ve veriminin arttırılması amacıyla yerelde ilçemiz, genelde ülkemiz çıkarlarına hizmet etmek amacıyla tarafsız güvenilir ve gizlilik ilkesiyle çalışan bir laboratuvar kurma kararı almıştır. Laboratuvarın kuruluş aşaması 24.04.2009 tarihinde tamamlanmıştır. Alet, ekipman ve cihaz alımıyla birlikte, gerekli eğitimler de tamamlandıktan sonra 01.08.2009 tarihinde laboratuvar faaliyet göstermeye başlamıştır. Labaratuvarda Kimyager, Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi diğer ikisi Süt ve Ürünleri Teknikeri olmak üzere 5 personel çalışmaktadır.
Labaratuvarda Süt ve Süt ürünleri kalite parametrelerini tespit etmek amacıyla, Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler uygulanmaktadır. Laboratuvarımız 21.10.2010 tarihinde yönetimin aldığı kararla; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne kuruluş izin başvurusunda bulunmuş ve 06.09.2011 tarihinde çalışma izin belgesini almıştır.

Laboratuvar Analiz Faaliyet Konuları

Manyas Halkının en önemli geçim kaynaklarından biri süt üreticiliğidir. Üyemiz olan süt üreticilerimizin yaşam düzeylerinin yükselmesi, kaliteli süt üretimi ve profesyonel süt hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla laboratuar Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler konusunda faaliyet göstermektedir.
Bölgemiz hayvan yetiştiricilerinin ürettiği sütün kalitesini ve verimini arttırmak için sütte; yağ,protein ,laktoz,su,somatik hücre,aerobik koloni sayısı(Toplam Bakteri)değerlerini tespit etmekte, mastitise yakalanmış hayvanların sütünden antibiyogram yaparak en kısa zamanda ekonomik olarak tedavisinde önemli rol oynamaktayız.Antibiyogram ile hasta hayvanlar tedavi edilerek süt miktarı %20 artmaktadır.
Laboratuarımızın Analiz Listesi aşağıda belirtildiği gibidir;

Analiz Listesi

1. Süt ve Süt Ürünlerinde Maya- Küf Sayımı Analizi MB-TL-01
2. Süt ve Süt Ürünlerinde Koagülaz Pozitif Staph. aureus Sayımı Analizi MB-TL-02
3. Çiğ Sütte Aerobik Koloni Sayısı (AKS) Sayımı Analizi MB-TL-03
4. Süt ve Süt Ürünlerinde EMS Yöntemiyle Coliform ve E coli Analizi MB-TL-04
5. Çiğ Sütte Yağ Analizi (TS 8189) KB-TL-01
6. Çiğ Sütte Protein Analizi ( AOAC 960.52 , ISO/FDIS 20483) KB-TL-02
7. Çiğ Sütte Asitlik Analizi (TS 1018) KB-TL-03
8. Sütte Donma Noktası ( IDF 85/397 EEC sayılı konsey direktif madde 10/2) KB-TL-04
9. Yoğurtta Asitlik Analizi (TS 1330) KB-TL-05
10. Yoğurtta Yağ Analizi (TS 1330) KB-TL-06
11. Yoğurtta Yağsız K.madde Analizi (TS 1330) KB-TL-07
12. Peynirde Toplam K.madde Analizi (TS.EN İSO 5534) KB-TL-08
13. Peynirde Yağ Analizi (TS 3046) KB-TL-09
14. Antiyogram ( Sütteki Mikrobun Antiyotiğe Karşı Etkinliği)
15. Sütte Antibiyotik Tespiti
16. Sütte Somatik Hücre Sayısı Tespiti
17. Sütte Kurumadde Tayini
18. Sütte Laktoz Tayini