Mevzuat

Tebliğler

 1. 16 Ekim 2011 İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ No 2011-46:
 2. 2011_05_06_ 27926_2011_26_Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği:
 3. 2012_01_04_28163_2012_3_Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süt Tozlarının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği:
 4. 2009_20_11_27412_2009_57-Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
 5. 2010_04_06_27544_2010_11_Çiğ Sütün değerlendirilmesine Yönelik destekleme Uygulama Esasları Tebliği
 6. 2011_ 12_09_28137_2011_53_Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılması hakkında tebliğ
 7. 2011_03_04_27864_2011_13_Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği
 8. 2011_11_12_28110_2011_26_Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılması hakkında tebliğ
 9. 2011_12_22_28150_2011_60_Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
 10. tebliğler

Kanun Hükmünde Kararname

 1. 2011_06_03_khk_639_Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baknlığının Teşkilat ve Görvleri Hakkında Kanun Hükmünd Kararnme
 2. Kararname
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Tüzüğü

Bakanlar Kurulu Kararları

 1. 2011_02_24_ 27856_2011_1430_2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İliskin Karar:
 2. 2001_12_14_28142_2010_34_Vanda Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Karar
 3. 2006_10_19_26324_2006_11070_Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar
 4. 2007_04_05_26484_2007_11913_Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar
 5. 2008_04_15_ 26848_2008_13489_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
 6. 2008_11_14_27054_2008_14255_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 7. 2008_11_14_27054_2008_14266_Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar
 8. 2008_12_31_27097_2008_14479_Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
 9. 2008-05_24_26885_2008_13695_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 10. 2009_04_14_27200_2009_14850_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
 11. 2009_04_14_27200_2009_14851_Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar
 12. 2009_07_23_27297_2009_15173_Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar
 13. 2009_10_31_27392_2009_15498_Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
 14. 2010_05_22_27588_ 2010_418_2010 Yılnda Meydna Gelen ve 5363 sayılı Tarım Sigortları Kanunu kapsamınada Borçların ertelenmesine ilişkin karar
 15. 2010_06_29_27626_2010_509_Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 16. 2011_04_14_27905_2011_1593_2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Mevzuat