Başkanın Mesajı

Manyas Süt Üreticileri Birliği olarak;
Ana misyonumuz, “Hangi büyüklükte olursa olsun, ilçemizde faaliyet gösteren ve gelişmeyi amaçlayan sektör kuruluşlarıyla birlikte” sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve halkımızın beslenme ihtiyaçlarını “Güvenilir Gıda” şartları içinde karşılayan üretim zincirinin oluşmasına katkı sağlamaktır.
Ülkemizin her alandaki gelişiminin “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma” hedeflerine ulaşıldığı gün gerçekleşeceği inancındayız. Bu noktada, zincirin en önemli halkası olan çiftçilerimiz ve bilhassa “süt üretiminde istihdam edilen tarımsal nüfusumuzun gelişimine katkı sağlamak” Birliğimizin ana hedeflerindendir.
Birliğimiz ayrıca, 18.04.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde faaliyet gösterecek olan ve ulusal süt politikalarının oluşturulmasına önemli katkılar yapacağına inandığımız Ulusal Süt Konseyi’ne de üye olmuştur.
Bilindiği üzere süt, insanlar ve birçok canlı için yaşamın ilk gıdası olduğu gibi, süt ürünleriyle birlikte, insan yaşamanın her evresinde tüketilmesi gereken “mucizevî” bir gıda maddesidir. Özellikle kemik sağlığı açısından önemi bilinen süt ve süt ürünlerinin, çocukluk döneminden itibaren tüketilmeye başlanması hem sağlıklı nesillerin yetişmesine hem de ileriki yaşlar için tüketim alışkanlığı kazanılmasına yardımcı olacaktır. Bu manada, süt ve süt ürünleri tüketiminin arttırılması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi , Manyas Süt Üreticileri Birliği olarak en önemli toplumsal sosyal sorumluluk görevimizdir.