Hakkımızda

5200 sayılı kanun uyarınca Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 16.01.2005 Tarihli resmi gazetede yayınlanana yönetmelik doğrultusunda 38(otuz sekiz) Süt Üreticisi tarafından Manyas Süt Üreticileri Birliği Olarak 09.12.2005 tarihinde ilçe merkezinde kurulmuştur. Birliğimizin Birinci dönem yönetim kurulu 09.12.2005 tarihinde göreve başlamış, 18.03,2010 yılında görevi 2,dönem yönetim kuruluna bırakmıştır. Birliğimiz 2008 yılından beri Belediyeye ait hizmet binasında çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana 26 köy kooperatifiyle beraber toplamda 1500 süt üreticisi müstahsili üyemiz bulunmaktadır. Birliğimizde 9 çalışanımız ofis ve laboratuvar, 6 çalışanımız süt toplama merkezlerinde görevli olmak üzere toplamda 15 personel görev yapmaktadır. İlçemizde üretilen süt miktarı günlük 100-150 ton yıllık ise yaklaşık 48.000 ton civarındadır .Bunun yanında ilçe genelinde yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısı en az 19.000 olduğu düşünülmektedir bu nedenledir ki ekonomik kalkınmanın lokomotifini hayvancılık sektörü oluşturduğu ve dünyanın hiç bir gelişmiş ülkesinde; hayvancılık geliştirilmeden kırsal ekonomik kalkınmayı başarmak mümkün değildir. Hayvancılık hem ulusal beslenme, hem de ulusal kalkınmada; dış satımın artırılması, sanayiye ham madde sağlanması, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınma ile kalkınmanın istikrar içinde başarılması, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yeni istihdam imkanlarının yaratılması sağlanmıştır .Sütün binlerce yıldır vazgeçilmez ve önemli bir besin kaynağı olmasına neden kuşkusuz içerisindeki sağlık açısından önemli maddelerdir. İnek, koyun ve keçi gibi önemli süt hayvanlarının sütlerindeki maddeler oran olarak küçük farklılıklar gösterse de aynı maddelerdir ki bunlar da; - Su % 80 – 90 - Lipitler % 4 – 7 - Protitler % 4 – 5 Kazein - Glüsitler % 4.5 – 5.5 Laktoz süt sekeri - Mineraller % 0.5 – 1 Kalsiyum, Magnezyum, Fosfor, Sodyum vb. - Vitaminler A, B, C, D, E ve K dır. (Gelişim Hachette, 1993 Destekleme şartları ve hak edilişleri her yıl yayınlanan tebliğlere göre düzenlenir , destekleme ödemeleri, tarafımızdan hazırlanan icmaller İlçe Tarım Müdürlüğünce incelendikten sonra bakanlık tarafından onaylanılarak birliğimize ödenmektedir.
Süt desteklemeleri, bakanlığın belirlediği resmi süt veri girişinin yapılmasını sağlayan Ulusal Süt Kayıt Sisteminde online olarak kayıt altına alınmaktadır.
Birliğimiz kuruluşunun ilk yılından bugüne kadar üreticimize Süt desteklemelerini ödemekte, ayrıca 2008 yılından beri Anaç sığır desteklemesi, 2010 yılı itibariyle de Brusella ve Şap Aşısı yapılmış dişi Sığır Desteklemesi ve Buzağı desteklemeleri de birliğimizce hak eden müstahsilimize ödenmektedir.
Mikroorganizmalar çok genis bir ısı aralıgında üreyip, gıdaların bozulmasına neden olur. Bu nedenle ürünler mutlaka belirtilen ısılarda muhafaza edilmelidir.Süt, bu sistem içerisinde saglıklı, hijyenik bir sekilde sağılması ve en kısa zamanda +4 santigrat derecede soğutulması ve +4 santigrat’ta süt işletmelerine ulaştırılmasıdır. Soğuk Zincir Projesi sayesinde, ülkemizde yapılmakta olan çig süt üretiminin yapısı teknik düzeyde yükseltilecek, üretim maliyeti düşecek, üreticimizin yasam düzeyi yükseltilecek, çiğ süt kalitesi artacak, kaliteli süt ürünleri üretip tüketiciye sunmak ve süt ürünlerimizin yabancı süt ürünleriyle rekabet gücünü güçlendirmek mümkün olacaktır.
Amaç çiğ sütü hangi kalitede olursa olsun tankerlerimizle soğuk olarak taşımak degildir.Amaç bir mililitrede milyonlar mertebesinde olan bakteri sayısını çagdas ülkeler seviyesine indirmektir.Yani gelismis ülkelerde oldugu gibi bir mililitre sütte 100.000 bakterinin altında süt üretip imalatçılara teslim etmektir. Soğuk zincir sistemine geçisle birlikte süt isleme tesislerine soğuk gelen süt, işlenmeden önce pastörize edilecek ve bu sekilde çok daha sağlıklı süt işleme olanağına kavuşulacaktır. Ayrıca bozulmadan ve toplamadan kaynaklanan israfların azalması nedeni ile soğuk zincir sistemi üretimde % 5 ile % 10 arasında bir artışı da beraberinde getirecektir.
Kooperatif bulunan köylerin hepsinin kendi süt soğutma tankı bulunmaktadır. Süt soğutma tankı bulunmayan köylerede birliğimiz tarafından alınmıştır.. Ayrıca Birliğimiz, Süt taşıma kapları konusunda İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararlarıyla belirlenmiş hijyen koşullarını sağlayan süt güğümlerinin alımı ve üreticiye dağıtılmasıyla il bazında büyük başarı elde etmiştir. Toplam 1000 adet 40 LT’lik Cr-Ni güğüm süt üreticisi tarafından kullanılmaya başlanmıştır.Birliğimiz bünyesinde kurulan Süt Analiz Laboratuarında süt verimini arttırmak, hayvan hastalıklarına karşı mücadele-tanı çalışmalarıyla, kullanılan ekipman ve tahlil metotlarıyla sadece il bazında değil bölge bazında da örnek bir laboratuar olmaya devam etmektedir.
 

Mikrobiyoloji Laboratuvar'ının Kurulması

Manyas Süt Üreticileri Birliği yönetimi, süt üretiminin merkezi konumunda olan ilçemizde üretilen sütün kalitesinin ve veriminin arttırılması amacıyla yerelde ilçemiz, genelde ülkemiz çıkarlarına hizmet etmek amacıyla tarafsız güvenilir ve gizlilik ilkesiyle çalışan bir laboratuvar kurma kararı almıştır. Laboratuvarın kuruluş aşaması 24.04.2009 tarihinde tamamlanmıştır. Alet, ekipman ve cihaz alımıyla birlikte, gerekli eğitimler de tamamlandıktan sonra 01.08.2009 tarihinde laboratuvar faaliyet göstermeye başlamıştır. Labaratuvarda Kimyager, Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi diğer ikisi Süt ve Ürünleri Teknikeri olmak üzere 5 personel çalışmaktadır.
Labaratuvarda Süt ve Süt ürünleri kalite parametrelerini tespit etmek amacıyla, Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler uygulanmaktadır. Laboratuvarımız 21.10.2010 tarihinde yönetimin aldığı kararla; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne kuruluş izin başvurusunda bulunmuş ve 06.09.2011 tarihinde çalışma izin belgesini almıştır.
 

Laboratuvar Analiz Faaliyet Konuları

Manyas Halkının en önemli geçim kaynaklarından biri süt üreticiliğidir. Üyemiz olan süt üreticilerimizin yaşam düzeylerinin yükselmesi, kaliteli süt üretimi ve profesyonel süt hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla laboratuar Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizler konusunda faaliyet göstermektedir